NASZA OFERTA

Projekt przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej

Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

…to zakres, w którym się specjalizujemy!!!

Jak działamy:

Należy się z nami skontaktować telefonicznie lub przez e-mail i przekazać podstawowe informacje:

co jest potrzebne: projekt przyłącza wody – kanalizacji, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza czy budowa sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej,

następnie, gdzie zlokalizowana jest inwestycja,

oraz na jakim etapie Państwo jesteście, czy posiadacie mapę do celów projektowych, czy wydane są warunki techniczne przez gestora sieci wod-kan,

Od tej pory wszystkim zajmiemy się my.

Projektowanie:

Zaczynamy od zapoznania się z informacjami i materiałami, które otrzymamy.

Następnie jedziemy na miejsce inwestycji i robimy rozeznanie w terenie – jest to bardzo istotny element procesu projektowania, gdyż podczas wizji w terenie możemy ustalić najbardziej optymalny przebieg mediów i unikamy wszelkich „niespodzianek” – przeszkód utrudniających późniejsze wykonanie przyłącza lub sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Podpisujemy zlecenie na prace we wspólnie ustalonym zakresie.

Jeżeli nie dysponujecie Państwo mapą, opracowujemy mapę zasadniczą do celów projektowych.

W przypadku braku, występujemy do gestora (właściciela) sieci wod-kan o warunki techniczne.

Na tym etapie opracowujemy projekt techniczno budowlany i przekazujemy do uzgodnienia we wszystkich koniecznych instytucjach.

Po uzyskaniu uzgodnień przekazujemy gotowy projekt, który jest podstawą wykonania przyłącza i/lub sieci wodociągowej  czy kanalizacyjnej.

Wszelkie obligatoryjne opłaty związane z uzgodnieniem projektu ponosimy my.

Wykonawstwo:

  • podobnie jak w przypadku projektów w pierwszej kolejności zapoznajemy się z materiałami, które otrzymamy i wykonujemy wizje w terenie, ustalamy szczegóły zadania,
  • przedstawiamy ofertę i podpisujemy zlecenie,
  • zgłaszamy zamiar wykonania przyłącza lub budowy sieci do wszystkich obligatoryjnych instytucji, uzyskujemy pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych,
  •  prowadzimy prace budowlane,
  • dopełniamy wszelkich formalności związanych z odbiorem wykonanych prac przez właściwe instytucje – zarządcę drogi, gestora sieci wod-kan.
  • Pozostaje jedynie podpisać umowę na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków i cieszyć się kolejnym zamkniętym etapem budowy.

Nasza oferta zawsze zawiera wszelkie obligatoryjne opłaty , nie stawiamy naszych klientów przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. O wszystkich możliwych kosztach trudnych do oszacowania zawsze informujemy wcześniej i staramy się ich w miarę możliwości unikać. 

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i podejmiemy współpracę

projektujemy i budujemy sieci i przyłącza wod-kan