NASZA OFERTA

Projekt przyłącza wody

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej

Projekt sieci wodociągowej

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie przyłącza wodociągowego

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

…to zakres, w którym się specjalizujemy!!!

Jak działamy:

Należy się z nami skontaktować telefonicznie lub przez e-mail i przekazać podstawowe informacje:

 • co jest potrzebne: projekt przyłącza wody – kanalizacji, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza czy budowa sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej,
 • gdzie zlokalizowana jest inwestycja,
 • na jakim etapie Państwo jesteście, czy posiadacie mapę do celów projektowych, czy wydane są warunki techniczne przez gestora sieci wod-kan,

Od tej pory wszystkim zajmiemy się my.

Projektowanie:

 • zaczynamy od zapoznania się z informacjami i materiałami, które otrzymamy,
 • jedziemy na miejsce inwestycji i robimy rozeznanie w terenie – jest to bardzo istotny element procesu projektowania, gdyż podczas wizji w terenie możemy ustalić najbardziej optymalny przebieg mediów i unikamy wszelkich „niespodzianek” – przeszkód utrudniających późniejsze wykonanie przyłącza lub sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
 • podpisujemy zlecenie na prace we wspólnie ustalonym zakresie,
 • jeżeli nie dysponujecie Państwo mapą, opracowujemy mapę zasadniczą do celów projektowych,
 • jeżeli nie są wydane, występujemy do gestora (właściciela) sieci wod-kan o warunki techniczne.
 • opracowujemy projekt techniczno budowlany i przekazujemy do uzgodnienia we wszystkich koniecznych instytucjach.
 • po uzyskaniu uzgodnień przekazujemy gotowy projekt, który jest podstawą wykonania przyłącza i/lub sieci wodociągowej  czy kanalizacyjnej.

Wszelkie obligatoryjne opłaty związane z uzgodnieniem projektu ponosimy my.

Wykonawstwo:

 • podobnie jak w przypadku projektów w pierwszej kolejności zapoznajemy się z materiałami, które otrzymamy i wykonujemy wizje w terenie, ustalamy szczegóły zadania,
 • przedstawiamy ofertę i podpisujemy zlecenie,
 • zgłaszamy zamiar wykonania przyłącza lub budowy sieci do wszystkich obligatoryjnych instytucji, uzyskujemy pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych,
 •  prowadzimy prace budowlane,
 • dopełniamy wszelkich formalności związanych z odbiorem wykonanych prac przez właściwe instytucje – zarządcę drogi, gestora sieci wod-kan.
 • Pozostaje jedynie podpisać umowę na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków i cieszyć się kolejnym zamkniętym etapem budowy.

Nasza oferta zawsze zawiera wszelkie obligatoryjne opłaty , nie stawiamy naszych klientów przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. O wszystkich możliwych kosztach trudnych do oszacowania zawsze informujemy wcześniej i staramy się ich w miarę możliwości unikać. 

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i podejmiemy współpracę

projektujemy i budujemy sieci i przyłącza wod-kan